Lesnické služby

S týmem lety osvědčených spolupracovníků provádím tyto práce v lese:

Těžba dřeva – jen přesně provedená manipulace dle požadavků konkrétního odběratele dřeva a maximální zpeněžení vyrobených sortimentů přináší vlastníkovi lesa požadovaný zisk. Včasné zpracování nahodilých těžeb včetně kůrovcového dřeva zabrání dalším ztrátám při prodeji suroviny a následné ochraně lesa.

Přibližování, vyvážení dřeva – použitím vhodné a k lesu šetrné technologie v kombinaci s výběrem ideálního období pro dopravu dřeva zabráníme či minimalizujeme škody na porostech a cestách v lesích.

Prořezávky – včasné a odborné provádění výchovných zásahů s dostatečnou intenzitou je jedním z faktorů budoucí stability porostu a jeho produkce.

Zalesňování kultur – výběr osvědčených dodavatelů sazenic a správná technologie výsadby je zárukou minimálních ztrát při zakládání nového lesa.

Péče o kultury – vyžínání, oplocování, nátěr kultur – mechanická či chemická likvidace buřeně nebo její potlačení napomáhá rychlému odrůstání zalesněných ploch. Důsledná ochrana porostů proti zvěři oplocováním nebo nátěrem repelenty zabrání případným škodám zvěří.

Zakládání živých plotů – oplocení zahrad, zakrytí nevzhledných staveb, vytvoření závětří či jen dekorační funkce. Ke všem těmto potřebám používáme jak sazenice lesních dřevin, tak okrasné dřeviny, vše dle požadavku investora. Během roku provádíme stříhání živých plotů nebo jejich rekonstrukce. Mezi další činnosti patří údržba zeleně rostoucí mimo les a ošetřování chráněných stromů.

Kontaktujte nás