Odborný lesní hospodář

Hospodaření v lesích je vlastník lesa povinen zajišťovat v součinnosti s odborným lesním hospodářem /OLH/.
Odborný lesní hospodář zajišťuje vlastníkovi lesa odbornou úroveň hospodaření v lese. Při výkonu služby je povinen dbát na ochranu lesa a řádné hospodaření v něm.

Výhody vlastního OLH :

Zajištění komplexní péče o les, načasování všech činností v lese tak, aby byla zajištěna maximální efektivita prováděných prací. Použitím vhodných metod a postupů možnost ovlivnění celkové ekonomiky spravovaného lesního majetku.

Nabídka služeb OLH :

 • Sledování celkového stavu lesních porostů
 • Vedení lesní hospodářské evidence
 • Sledování dodržování závazných ustanovení lesního hospodářského plánu
 • Vyhotovení projektů na pěstební práce včetně jejich rozpočtu
 • Vyznačování výchovných zásahů, mýtních a nahodilých těžeb
 • Komunikace a spolupráce se státní správou lesů
 • Vyřizování dotací v oblasti lesnictví
 • Vypracování projektů zalesnění zemědělských půd
 • Ve spolupráci se soudním znalcem vyhotovení odhadů lesa
 • Výkon funkce mysliveckého hospodáře
 • Poradenská činnost v oblasti lesnictví a myslivosti

Kontaktujte nás